Maritime Korsør

FGU Værftet

Undervisning

Fakta

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi har åbent.

Læs mere om FGUSV her

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

FGU Værftet

Hvorfor er det lige, at FGUs Værft ser ud, som det gør? Faktisk sådan lidt gammeldags og med forskellige taghældninger på den rødmalede høje træbygning. Værftet er nemlig forholdsvis nybygget med første spadestik i 2013. Indvielsen af de 400 kvadratmeter til omkring fem millioner kroner skete i 2014. Svaret om udseende kan ses, hvis du vender dig mod Korsør Fæstning med volde, vandgrave, den markante Magasinbygning og fæstningstårnet som rest fra Korsør Slot blandt de absolutte mest markante pejlemærker.

Det tophistoriske område med tråde helt tilbage til 1100-tallet er totalt fredet, hvorfor der er meget strenge regler for, hvad der må nybygges eller i det hele taget gøres i en afstand af 100 meter omkring fæstningsområdet. Fra Værftet til voldgraven er der under ti meter.

Heldigvis har der i generationer været værft og maritime byggeaktiviteter her på pladsen nær kajkanten. Med bedding til fiskerihavnen og i dag tilføjet den enestående udsigt via havneindløbet til Storebæltsbroen. For ellers var Værftet, som det står i dag, næppe blevet til noget. I dag nok også Danmarks eneste værft, hvor cykler er nødvendige hver eneste arbejdsdag!

Da byggetilladelsen forelå, var der godt nok tale om en ny bygning i træ, men med det klare krav, at det skulle være en nøjagtig genopførelse af den nedrevne værftsbygning fra Korsør Havnesmedie. Virksomheden blev etableret i 1976. Den lukkede i 2001. På arkiv.dk findes foto helt tilbage fra 1900 af forgængeren Carstensens Bådebyggeri. Så Korsør Fæstnings nære naboskab til et værft har været der i generationer.

Netop nærheden til fæstningsområdet var årsag til, at et ønske om yderligere kvadratmeter med en ekstra etage på den lave del af bygningen ud mod havnen blev afvist. Bygningen måtte kun være en tro kopi af den nedrevne. Korsør Havn stod i samarbejde med Korsør ProduktionsHøjskole (i dag FGU) for opførelsen af den historiske træbygning med den store uopvarmede skibshal. Fundamentet i beton fra den tidligere værftsbygning angav præcis beliggenheden. Den skulle følges nøjagtig.

Lugten af trætjære, beg, savsmuld og høvlspåner kildrer i næsen, når den stikkes indenfor i Værftet. I dag er det et arbejdende træskibsværksted som del af FGU Syd- og Vestsjælland. Værftet er kendt viden i både ind- og udland.  Dette skyldes, at Værftet for år tilbage stod for byggeriet af en tro kopi af de danske kanonjoller. De blev bygget og indsat i krigen mod England i 1807-14. I Storebælt forøvede kugler fra kanonerne på de små joller voldsomme skader på de store engelske krigsskibe, når vindstille hindrede dem i at sejle og manøvre. Kanonjollen Corsør blev søsat 24. august 2019. Fra efteråret 2020 har Værftets hovedopgave været istandsættelse af Danmarks ældste to-mastede Marstal galease BIEN fra 1898.

Dagligt arbejder 10-12 FGU elever på Værftet, hvor det også er muligt at uddanne sig til bådebygger og skibstømrer. Spørger man eleverne om det bedste ved Værftet, så lyder nogle af svarene: ”Vi har et rigtig godt fællesskab”, ”Man kan spare sit abonnement til fitnesscenteret”, ”Her er både hyggeligt og lærerigt at være” og ”Det historiske og de mange tilknyttede håndværk er spændende”.

Kongelig historie blev der skrevet på Værftet den 30. august 2022 klokken 15.35. Her besøgte dronning Margrethe den maritime arbejdsplads. FGU-elever forklarede en siddende dronning i den store skibshal om arbejdet med træskibe, hvorefter hun tog plads på en bænk ved kajkanten sammen med direktør for FGU Syd og Vestsjælland Gert Møller. Herfra skulle hun opleve den sejlende kanonjolle affyre skud med kanonen. Et helt nyt høreværn var lagt frem, men dronningen foretrak at sætte sine hænder for ørerne for at dæmpe det høje brag fra kanonen. Udløst af sortkrudt tilsat mel for at give den hvide røg.

Værftet vil fortsat brage sig ind i stadig flere og fleres bevidsthed. Og ikke kun på grund af de historiske skibsbyggerier og istandsættelser, men også som centrum for Danmarks eneste Maritime Folkemøde, der har fundet sted siden 2018. Her samles Danmarks mange maritime aktører til debat og erfaringsudveksling om nutiden og ikke mindst fremtiden for nationen med dannebrog agter på skibene.

Og cyklerne på Værftet? Hver dag cykles der til frokost i kantinen på FGUs hovedsæde på Norvangen – en cykeltur gennem byen fra yderhavnen til inderhavnen og retur.

Værftet med adressen Baadehavnsvej 19 kan besøges på hverdage mellem 08.00-16.00, når cyklerne er der!

Tekst: journalist Helge Wedel

Mere om Værftet

Mere om FGUSV

På FGU bliver du dygtig, mens du arbejder praktisk med opgaver og almenfag såsom dansk, matematik og engelsk. Du vil opleve, at høje krav bliver overkommelige, når du er en del af et hold, hvor alle har forskellige kompetencer og er motiverede til at levere deres bedste.

Du kan gå på FGU Syd og Vestsjælland i KorsørSlagelseNæstved og Vordingborg.

Læs mere på: www.fgusv.dk

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Følg skibstrafikken på Marine Traffic

Kun til mobil – download på nedenstående i App Store eller Google play

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.