Maritime Korsør

Halsskov Færgehavn

Undervisning

Fakta

Halsskov færgehavn hvorfra DSB’s bilfærger afgik til Knudshoved ved Nyborg på Fyn.

Halsskov Færgehavn har stort set ligget uudnyttet hen, siden Storebæltsbroen kom til i 1998 og færgefarten ophørte.

Men nu er Færgen M/F Broen, den sidste bevarede Storebæltsfærge, tilbage i Halsskov Færgehavn, hvor den har permanent ophold  i en tørdock.

Der foregår masser af vandsportsaktiviteter  i havnen.   Udspring, dykning, wake board, ….

Besøg stedet som er åbent og med fri adgang. Der holdes arrangementer som eksempelvis Active Days.

Halsskov Færgehavn

Rækker af biler ventende på at køre ombord på færgen, kan de fleste nok genkalde sig synet og oplevelsen af. Enten fra tidligere eller fra nutiden. For nogle år endnu er bilrækkerne stadig at finde i blandt andet Rødby og i Gedser, indtil den faste forbindelse med en 18 kilometer lang tunnel under Femern Bælt til Tyskland ventes indviet i 2029. Halsskov Færgehavn blev indviet for biler og færger i 1957. En af de første bilfærger, der sejlede fra Halsskov mod Knudshoved, var M/F Broen. Færgen har siden 2020 været landsat i det opfyldte færgeleje foran den eneste bevarede broklap, der sørgede for, at bilerne kunne køre til og fra færgen. Et stykke unik færgehistorie er derfor bevaret på det originale sted.

Frem til Storebæltsbroens indvielse i 1998, pløjede bilfærgerne med millioner af biler frem og tilbage over Storebælt mellem Sjælland og Fyn. De mange bilrækker i Halsskov Færgehavn er i dag vanskeligt at forestille sig, men fotos findes blandt andet på de opstillede plancher ved parkeringspladsen. Bemærk de små benzinvogne, der kørte frem og tilbage mellem de ventende bilister og tilbød brændstof. Andre kørte rundt og solgte is, mad og drikke.

Storebæltsfærgen M/F Broen er købt af et enigt byråd i Slagelse Kommune, men planerne for brugen af færgen er ændret markant. Meningen var, at Storebæltsoverfartens eneste bevarede og første bilfærge skulle bruges som kultursted, klublokale for vandsportscenterets foreninger og museum for overfartshistorien med både færger og den nuværende faste forbindelse. Men kommunens store økonomiske udfordringer sammenholdt med, at det vil koste langt over 200 mio. kroner at rense færgen for farlige stoffer som eksempelvis asbest, indrette den til offentlig brug og sørge for brandsikring, har fejet alle planer for åbning og brug af færgen helt væk.

Den 80 meter lange færge fra 1951 kan derfor kun beses udefra, hvor det er muligt at gå hele vejen rundt om den. Broen sejlede mellem Halsskov og Knudshoved fra maj 1957 og ti år frem. Færgen – hvis navn henviste til en ”bro for biler over Storebælt” – blev som helt ny i 1952 indsat mellem Korsør og Nyborg. Færgen havde plads til 60 personbiler! Så det var en ret lille bro. Den 23. februar 1954 var Broen impliceret i en alvorlig dødsulykke på Nyborg Fjord, hvor den stødte sammen med isbryderen Holger Danske. To af isbryderens besætningsmedlemmer blev skoldet ihjel ved kollisionen, der var så voldsom, at Holger Danskes kaptajn valgte at sætte isbryderen på grund for at undgå, at den gik til bunds.

Dramatik og uforløste planer har i årevis klæbet til Halsskov Færgehavn. Samlet ender kommunen med at bruge over 40 millioner kroner på istandsættelse af moler, havn samt ombygning af færgehavnen til vandsportscenter inklusiv køb og fastlæggelse af M/F Broen.

 I 2000 – to år efter den sidste bilfærgetur over Storebælt – overdrager staten Halskov Færgehavn til daværende Korsør Kommune. Med overdragelsen følger pligt til at bruge havneområdet til bymæssig udvikling. I 2006 er en visionær lokalplan for Udsigtsbyen bestående af etagebyggeri på op til 10 etager, huse langs kanaler og husbåde i vandet udarbejdet af kommunen. En bydel med samlet omkring 250 boliger. En investor køber havnen, men byggeriet bliver aldrig til noget. Havnen står ubrugt og forfalder. Den skødes tilbage til kommunen, som nu er blevet til den sammenlagte Slagelse Kommune.

Forinden den kuldsejlede Udsigtsbyen har Korsør Kommune dog tidligere fået tilladelse til etablering af en campingplads ved at opfylde 5,5 millioner kvadratmeter af den nordlige del af færgehavnen. Over en million kubikmeter sand, ler og muld bruges. Opfyldningen tog 25 lastbiler ni måneder. Storebælt Camping og Feriecenter indvies i april 2003.

Byrådet nedsætter et Korsør-udvalg, der skal komme med forslag til brug af færgehavnen. Et vandsportscenter i verdensklasse bliver resultatet. Men knap er de tre gule containere som ikonisk udspringstårn stablet og sat op, før historiens ubarmhjertige forfald viser sig. Blandt andet med et stort jordfaldshul, så besøgende må sikres med afspærringer. Havnen er i årtier slet ikke blevet vedligeholdt. DSB har næppe heller brugt penge på vedligeholdelse af havnen i årene op til færgernes ophør i 1998.  Fakta er, at kajanlæggene på grund af gennemtæret jernspuns er i fare for at styrte sammen flere steder. Kommunen får kortlagt forfaldet. Der bruges mange millioner skatteyderkroner til vedligeholdelse og opfyldning af de tidligere færgelejer for at gøre det sikkert for borgerne at bruge vandsportscenteret. Foruden udspringstårn etableres en wakeboardbane, der drives af en forening. Havnen er et populært dykkersted, og dykkeradgang til vandet er sammen med omklædningsfaciliteter planlagt i færgelejet nærmest campingpladsen. En markant sparerunde i Slagelse Kommune i 2022 har dog udsat dykkerprojektet. Endelig er arealerne omkring Halsskov Færgehavn udpeget som muligt nyt sted for en erhvervshavn til afløsning for den nuværende, der er klemt uden muligheder for udvidelse midt i det centrale Korsør. En ny erhvervshavn i den tidligere statsbyggede færgehavn vil dog kræve, at det nuværende vandsportscenter opgives, eller flyttes ind til Korsør Havn!

I 2023 var en ny lokalplan for området under udarbejdelse af kommunen. Her indgik ikke mulighed for en ny erhvervshavn, men i stedet igen nye kystnære boligområder.

Tekst: journalist Helge Wedel

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.