Maritime Korsør

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet

Undervisning

Fakta

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet – et arbejdende værksted, hvor kunstnere udfolder deres kunst.
Bygningen er stillet til rådighed af Slagelse Kommune.
Alle er velkomne til at kigge ind og se den flotte bygning indvendig, de arbejdende værksteder samt kunstnernes udstillingsområde.
Åbningstider:
Vinterhalvåret: oktober-marts, fredage og lørdage fra kl. 12-15
Sommerhalvåret: april-september, torsdage, fredage, lørdage og søndage fra kl. 11-16
Derudover er værkstedet åbent for besøgende, når flagene er ude.

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet, Søbatteriet 17, Korsør, er en forening og et værksted for aktive kunstnere i Slagelse Kommune.
www.kunstnerværkstedet-kabeldepotet.dk

Kabeldepotet

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet

I lommen hos de fleste findes i dag årsagen til, at den markante grå træbygning med gule porte ophængt i sorte jernbeslag for længst er gjort hel og aldeles arbejdsløs fra det formål, den er bygget til. Mobiltelefonen i lommen skaffer i dag adgang til næsten hele verden med trådløs teknologi via blandt andet satelitter, svævende rundt om jorden. Bygningens navn Kabeldepotet forklarer dens brug. Kabeldepotet er bygget i 1906 samtidig med Korsør banegård og den i dag fredede stationsbygning med det grønne tårn, der fra Kabeldepotet ses på modsatte side af havneindløbet. Kabeldepotet er i dag klassificeret som bevaringsværdig bygning.

Bemærk ud for Kabeldepotet på havnekajen trapper og nedgange til afsatser nær vandoverfladen i havnen. En tilsvarende trappenedgang (den er væk i dag) var der på modsatte side ud for stationsbygningen. Her tilbød færgebåden i 1950erne ”korteste tur til byen”. For en mindre betaling kunne gæster fra toget blive roet over havneindløbet. Og ved Kabeldepotet forlade færgebåden via trapper og være få skridt fra såvel Korsør centrum og det meget populære vandrehjem på Korsør Fæstning i Affutagehuset, hvor Korsør Marineforening i dag holder til.

Kabeldepotet i den grå træbygning var frem til 1984 lager for og udskibningssted for Post & Telegrafvæsenets søkabler. En brand i 1939 havde nær forkortet husets historie væsentligt. Efter branden, der brød gennem taget, blev huset forsynet med kviste.

Kommunikation via fastnettelefoner og kabler både på land og til søs var eneste mulighed frem til den trådløse mobilnetteknologi og mobiltelefonernes indtog op gennem 1990erne. Efter 1984 flyttede kabeldepotet til en ny bygning på Yderhavnsvej, der i dag er en del af Flådestation Korsør. Ved det nye kabeldepot havde også generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsnets kabelskib Peter Faber plads og hjemhavn.

Efter en del år som tom og ubrugt bygning, gav daværende Korsør Kommune i 1998 lokale kunstnere lov til at bruge Kabeldepotet som værksted til at fremstille deres kunst i. Frem til 2021 var brugen af kunstnerværkstedet hovedsageligt begrænset til forårs- og sommersæsonen, fordi bygningen var uopvarmet.

Med fem millioner kommunale kroner kunne de omkring 40 medlemmer af foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet taknemmelige i juli 2021 tage et nyt værksted i et opvarmet glashus bygget inde midt i den historiske træbygning i brug. Ifølge arkitekten på opgaven med at isolere Kabeldepotet til helårsbrug, så bad det rustikke hus fra 1906 selv om løsningen med et hus af glas og aluminium inde i det store træhus.

– Huset fortalte, at det var et gammelt hus, så det ikke ville have godt af at få spærret sit gamle træværk inde bag isolering og vægge, sagde arkitekt Martin Freeman ved indvielsen. Han modtog i 2021 Slagelse Kommunes Renoveringspris for det nye kunstnerværksted. Inde i Kabeldepotet er der derfor fortsat udsigt til de oprindelige gamle trækonstruktioner. Næste opgave er at få det aldrende tagpladetag bragt tilbage til husets oprindelige, der var sort tagpap. Efter isolering og renoveringen besøgte 4000 gæster det arbejdende kunstnerværksted fra juli 2021 til juli 2022. Kunstnerværkstedet i de rustikke og historiske rammer kan besøges gratis, når de gule porte er slået op, og der er sat små dannebrogsflag ud. Adressen er Søbatteriet 17.

Tekst: journalist Helge Wedel

Foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet er stiftet i 2015. Dens formål er:

At give kunstnere mulighed for at arbejde med en lang række forskellige udtryksformer inden for det kunstneriske område; samt at gøre Kabeldepotet til en attraktion for såvel borgere som turister.

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Følg skibstrafikken på Marine Traffic

Kun til mobil – download på nedenstående i App Store eller Google play

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.