Maritime Korsør

Korsør Marineforening

Undervisning

Fakta

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Adresse: Søbatteriet 3 , 4220 Korsør

Formand: Lindy B. Olsen
tlf: 28558305
mail: korsoer@korsoermarineforening.dk

Korsør Marineforening

I mange år var hyggende unge mennesker og mænd i korte bukser med pibe i munden et naturligt syn på voldene og i græsset omkring det flotte røde bindingsværkshus med navnet Affutagehuset. For det er bygget til krigsformål på Korsør Fæstning. Opførelsesåret 1826 ses på gavlen. Altså blot 12 år efter ophøret af Englandskrigen med de kæmpende danske kanonjoller i blandt andet Storebælt fra 1807 til 1814.

I marts 2023 har huset været hjemsted i 25 år for Korsør Marineforening, der med 375 medlemmer er Danmarks største. Foreningen måtte i 2023 for første gang siden dens stiftelse 14. januar i 1916 opgive spisetraditionen med kogt torsk, fordi fisken ikke kunne skaffes. Årsagen er Storebælts og øvrige danske farvandes elendige miljøtilstand, der har givet voldsom tilbagegang for blandt andet netop torsk.

Det snart 200 år gamle Affutagehus har oprindelig haft som formål at være opbevaringssted for affutager, der er underlag og stativer til våben og kanoner. Udstyr også kendt som kanonlavetter. Dengang var der i begge ender af huset store porte. Herigennem blev det tunge våbenudstyr hejst op og skubbet ind. Det skete via en kraftig kranbjælke midt gennem huset. Bjælken eksisterer stadig. På husets 1. sal må man træde over den, når man går rundt om billardbordet. I stueetagen går man fortsat på det oprindelige stengulv.

De piberygende hyggende unge i korte bukser på fæstningsområdet blev en realitet, fordi Affutagehuset i 1942 blev omdannet til byens vandrehjem. Et særdeles populært et af slagsen. I 1951 overnattede næsten 5000 gæster i vandrehjemmet, som i 1965 også var det i Danmark med flest udenlandske gæster. Præcis 40 år varede tiden med vandrehjem. For i 1982 bliver Korsør By- og Overfartsmuseum etableret. Vandrehjemmet bliver omdannet til museum med effekter fra byen og i særdeleshed fra færgerne på Storebæltsoverfarten. I 1997 flytter museet til sin nuværende plads i Christian IV´s Magasinbygning, der ses til venstre for det høje fæstningstårn. Året efter i 1998 rykker Korsør Marineforening ind i Affutagehuset. Det er i dag en sand skattekiste af maritime minder og ikke mindst traditioner. Med placeringen er Korsør Marineforening også Danmarks eneste med egen voldgrav!

Adgang til de mange maritime historiske effekter i huset kan ske ifølge med medlemmer af foreningen. Lørdag 10-16 og søndag 11-14 er der så godt som altid medlemmer af marineforeningen i huset. Indenfor kan også tidens tand opleves ved, at huset synker i siden nærmest voldgraven. Det originale stengulv fra 1826 er derfor knækket. Kloakering menes at være årsagen.

Adressen for den fredede Korsør Fæstning og de mange historiske ejendomme er Søbatteriet 7-15.

Marineforeningerne blev oprindelig stiftet omkring 1900 i flere lande for at fremme interessen for og få bevilget penge til søforsvar med fornyelser og moderniseringer af flådeskibe og materiel. I Danmark findes i dag omkring 70 foreninger med samlet næsten 10.000 medlemmer. Marineforeningerne er i dag for alle med en maritim interesse, så sejlads med et orlogsskib eller i den danske handelsflåde er ikke længere et krav for medlemskab. I 1995 blev der åbnet for kvindelige medlemmer. I Korsør Marineforening bærer 38 ”piger” marineforeningens emblem på brystet.

Omdrejningspunkter for marineforeningerne er kammeratskab, traditioner og at fremme interessen for søværnet og søfarten. Hertil god opførsel og orlogsskik. Blandt andet udtrykt ved, at al tale omgående forstummer, når der ringes på formandsklokken, som er den originale skibsklokke fra minestrygeren Hajen. Den var 29. august 1943 blandt de flådefartøjer, som den tyske besættelsesmagt tiltvang sig i Korsør. To danske ombordværende blev dræbt. Billeder af dem hænger ved siden af klokken. Og de mindes hvert år den 29. august med en krans af Korsør Marineforening. Medlemskab af Danmarks største marineforening koster under en krone dagligt med 350 kroner årligt. Gennemsnitsalderen for medlemmerne i Korsør er 67 år. Fremtidens udfordringer for alle marineforeninger er at tiltrække yngre kræfter til det maritime fællesskab. Med tanke på Affutagehuset oprindelige brug er aktuelt tømrerværkstedet på Flådestation Korsør i 2023 få hundreder meter væk i fuld gang med at bygge nye egelavetter – underlag til kanoner. De skal erstatte de flere hundrede år gamle under Forsvarets historiske kanoner, der fortsat bruges til salutering ved blandt andet kongelige begivenheder.

Korsørs militære og maritime historier hænger stadig sammen i nutiden.

Tekst: journalist Helge Wedel

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Følg skibstrafikken på Marine Traffic

Kun til mobil – download på nedenstående i App Store eller Google play

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.