Maritime Korsør

Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Undervisning

Fakta

Under konstruktion

Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

1884 står der i gavlen på huset, der er bygget i røde mursten. Historisk hjemsted for havnemesteren i Korsør Havn. Herfra kunne han gennem vinduerne på nærmeste hold følge skibe ind og ud af havnen. I forlængelse af Havnemesterboligen et to etager højt og over 150 år ældre fornemt bindingsværkshus beklædt med røde brædder. Det er opført i 1720 til kommandanten på Korsør Fæstning. Navnet er derfor Kommandantboligen. De to fredede unikke historiske huse er i dag helt bogstavelig talt fyldt med lokalhistorie. Originale tekster, kort, foto og film i store mængder. Husene har siden 1976 været adresse for Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.

Den sidste kommandant var tjenestegørende på Korsør Fæstning frem til 1931. Korsør Kommune overtager fæstningen og dermed boligerne i 1942.

Alle er velkomne inde på arkivet i åbningstiden, der er onsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 14-17. Alle øvrige dage kan der med fordel kigges ind ad vinduerne, for de bruges til at udstille historiske genstande fra Korsørs maritime fællesskaber. Undtaget for lovligt vindueskiggeri er dog vinduerne i gavlen af Havnemesterboligen. De er dækket til for at beskytte de mange arkivalier mod sollys.

Besøgende på arkivet opleves som stadig mere visuelle. Ligeså gør brugen af den samlede digitale platform arkiv.dk for alle Danmarks omkring 600 lokalarkiver. De fleste etableret efter den store kommunesammenlægning i 1970, hvor 1098 kommuner blev til 277. Arkivet i Korsør er dog lidt ældre. Det er etableret i 1965 på Korsørs fødselsdag den 26. november. Først med adresse i kælderen under den nu nedrevne restaurant Sølyst på Batterivej. Dernæst Havnegade 13 og fra 1980 den nuværende på Korsør Fæstning, Søbatteriet 11.

Inde på arkivet er væggene grundet den stadig stigende visuelle historiske interesse tæt besat med historiske foto og kort, så fortidens udseende nemt lader sig sammenligne med nutidens. Blandt andet hele fæstningsområdet, der bare for få årtier siden var særdeles tilgroet med træer og buske. Også havnens fortidige udtryk kan nemt sammenlignes med nærheden til den nutidige.

En ægte perle på arkivet er det første danske kort tegnet over Korsør. Udført af Danmarks første korttegner Casper Wessel i 1772. Det originale kort har en overraskende præcis detaljegrad fra dengang, hvor der blandt andet stadig var to øer i Korsør Nor. Historiske kort bliver stadige mere og mere efterspurgt hos brugerne af lokalarkiverne, hvis arbejde beskrives i arkivloven og lokalarkivets vedtægter, der fastlægger hvad der indsamles og bevares for eftertiden. Loven fastsætter, hvad der skal indsamles og bevares for eftertiden. I Korsør sørger 16 frivillige for, at det omfattende materiale bliver digitaliseret og dermed tilgængeligt for alle danskere på arkiv.dk.

Den populære slægtsforskning er ofte baggrund for besøg på arkivet, som dog ikke kun har lokale borgeres interesse. Også tilflyttere og turister – både danske og udenlandske – finder i stigende grad frem til den store mængde arkivguld, der er gemt. Materialerne sætter kød på folks slægter og deres samtid. For tilflyttere handler det ofte også om at få adgang til historien om det hus, de er flyttet ind i.

Verden – også den lokale – er i dag stadig mere og mere digital. Fotoalbum med papirbilleder er erstattet af album på mobiltelefonen eller computeren, ligesom foreninger i dag drives via Facebook-grupper og mail. Den udvikling håndterer lokalarkiverne også. For indsamles skal der, så der ikke opstår huller i samlingen. Så billeder optaget med mobiltelefonen, foreninger og virksomheders kommunikation via sociale medier hører også blandt de effekter, der indsamles og bevares.

Del af venstre fløj af det for længst nedrevne Korsør Slot eller en mindre bolig på fæstningsområdet menes at have været barndomshjem for Korsørs berømte digter Jens Baggesen (1764-1826). Ved foden af fæstningstårnet er en mindesten med frimurersymbolet vinkel og passer rejst for ham i 1893 af hans sønnesøn. Jens Baggesen var frimurer. Hans dødsdag er ikke markeret på stenen, men han døde den 3. oktober 1826 i Tyskland, hvor han er begravet i Kiel. Jens Baggesens oldebarn, skibskaptajn Bendt Baggesen flytter i 1932 som lejer ind i kommandantboligen, hvorfra den sidste tjenestegørende kommandant for fæstningen fraflyttede året før. I januar 1933 døbes og får en dreng og slægtning til den berømte digter også navnet Jens Baggesen. Han vokser efterfølgende op i kommandantboligen.

DR-programmerne i 2023 ”Forsvundne Arvinger” og ”Danskere i udlandet” gav en mærkbar øget interesse for at opsøge og bruge de mange lokale arkiver. Også i Korsør hvor lokalhistorien hurtig bliver til danmarkshistorie grundet byens rolle som landets vigtigste overfartssted mellem Sjælland og Fyn lige så længe, Danmark har eksisteret.

Tekst: journalist Helge Wedel

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.