Maritime Korsør

Maritim Kulturuge

Undervisning

Fakta

Under konstruktion

Maritim Kulturuge og Danmarks Maritime Folkemøde

Maritimt er der med Storebælts kærtegn af Korsørs kyster og havn naturligvis året rundt. Læser du disse linjer her ved Vagthuset på Korsør Fæstning om Maritim Kulturuge og Danmarks Maritime Folkemøde i uge 34, er du ikke alene. Ser du dig omkring, er du del af et meget stort fællesskab med aktiviteter, der alle tager deres udgangspunkt i netop det maritime, der klæber til Korsør som dna. Weekenden i uge 34 har i årevis været kulminationen for Korsørs mange maritime spillere, når de forener deres frivillige kræfter og tiltrækker et publikum på op mod 15.000. Først var der en årlig vanddag omkring havnen tilbage sidst i 1970erne. Den var arrangeret af daværende Korsør Kommune. Efter nogle års pause foreslog Korsørs borgmester Flemming Erichsen, at der igen blev arrangeret maritime dage. Det blev til Maritim Kulturuge med den daværende kommunale kultur- og fritidschef Hans Thomsen og kulturudvalgsformand Anders Nielsen som de første ankermænd.

Den frivillige forening Maritim Kulturuge blev stiftet i 2003. Og siden har Maritim Kulturuge været afviklet med et kommunalt aktivitetstilskud. Det var i 2022 på omkring 200.000 kroner. Pengene bruger de frivillige kræfter på alt fra underholdning, telte, toiletter og beredskabsplaner. I sidstnævnte indgår eksempelvis de opstillede højttalere langs kajkanten og rundt om Korsør Fæstning. Gennem højttalerne kan publikum hurtig orienteres, hvis en evakuering er nødvendig.

I 2018 og 2019 fandt Danmarks Maritime Folkemøde sted for henholdsvis første og anden gang samtidig med Maritim Kulturuge. Folkemødet opstod på initiativ af blandt andet FGU Syd og Vestsjælland og Slagelse Kommune. Folkemødet havde et omfattende program. Der var deltagere og repræsentanter fra Det Blå Danmark, der er maritime virksomheder, hvis virke udspringer af national og international skibsfart. En stor spiller med over 100.000 beskæftiget direkte eller indirekte. Det Blå Danmark solgte i 2020 for imponerende 280 mia. kr. til udlandet, hvilket er hele 27 procent af Danmarks samlede eksport!

Havde det ikke været for Covid-19-pandemien med aflysninger i 2020 og 2021 af både folkemøde og kulturuge, så kunne Danmarks Maritime Folkemøde givet have vokset sig nationalt stor med Korsør som den fysiske ankerplads. I 2022 stod FGU Syd og Vestsjælland stort set alene for at arrangere folkemødet som en skoleaktivitet. Folkemødet var lokaliseret omkring Værftet og langs kajkanten. Maritim Kulturuge var også efter to års corona-pause tilbage i 2022 med de mange velkendte underholdende og maritime aktiviteter. Den store publikumsmagnet, siden Maritim Kulturuges start i 2003, var som altid åbent hus på Flådestation Korsør. Her inviteres publikum ombord på en af de store fregatter og nogle af miljøskibene. Populært er også sejlads med hurtige RIB-(gummi) både, skydning, redningsaktion med helikopter samt den meget larmende overflyvning af Flådestation Korsør præcis klokken 12.00 af F16-jagere – inden længe af F35-jagere!

I 2023 og forhåbentlig i årene frem vil uge 34 være det særlige folkelige kendetegn for, hvordan maritim nutidig nærhed og historie kan samles til en hel særlig styrke i Korsør. Forventninger til noget helt særligt og ekstra stort er der i 2025, hvor Korsør fejrer sit 600 års købstadsjubilæum.

I 2022 fik Maritim Kulturuge stillet den mindste bygning på Korsør Fæstning til rådighed. Vagthuset i mursten er opført i 1856, hvor det erstattede et hus i bindingsværk fra 1700-tallet. Husets formål var oprindeligt at give ly til de soldater, der døgnet rundt bevogtede fæstningen. Også slaver fra fængslet og strafarbejdsanstalten ved Bremerholm flådeværft i København har fra 1730 til 1816 haft ophold i Vagthuset, når de som deres straf udførte arbejde for staten på Korsør Fæstning.

Hos Maritim Kulturuge glædes man i dag over, at have Vagthuset som base, fordi det er placeret stort set lige i centrum af de maritime begivenheder, der i uge 34 samler tusinder af både lokale og gæster i Korsør.

Adressen for den fredede Korsør Fæstning og de mange historiske ejendomme er Søbatteriet 5-15.

Tekst: journalist Helge Wedel

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Følg skibstrafikken på Marine Traffic

Kun til mobil – download på nedenstående i App Store eller Google play

Læs mere om FGUSV

Værftet er et af FGU Korsørs mange værksteder. FGU er et uddannelsessted for unge der har brug for en anden vej til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse. FGU Korsør er en del af FGU SV, som har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Vi siger også, at FGU SV står for FLERE GLADE UNGE – SOM VIL.

Du er velkommen til at kigge indenfor på værftet, når du kan se vi åbent.

FGU Værftet
Baadehavnsvej 19
4220 Korsør

FGU Korsørs mange andre værksteder og hold er: Metal, Musik, Bygge og anlæg, Medie, Kunstnerisk produktion, Køkken, Maler, Ejendomsservice, Alment Studiehold, Dansk som andet sproghold, It, Pædagogisk værksted/naturbørnehaven Kløverhaven, Sport, Cafe FGU, Fjernundervisning finder du på Norvangen.

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør,

Email: fgu@fgusv.dk

Tlf: 3043 0000

fgusv.dk

Facebook: FGU Korsør og tjek  Cafes åbningstider på Cafe` FGU.

Udført af keramiker

Birgit Lendal Beek

Hver aktivitet på oplevelsesstien har sit særlige kendetegn i form af et kunstnerisk udformet pejlemærke.
Birgit Lendal Beek har som kunstner arbejdet med keramik hele sit liv. Hun er født og opvokset i Korsør, men tog ud i verden og har blandt andet boet 20 år i Paris. I 1997 kom hun hjem igen og etablerede sig med et værksted i Korsør, og sidste år åbnede hun et galleri i byen.
Birgit Lendal Beek har arbejdet med maritime elementer i sin kunst i mange år med keramiske udgaver af ankerkæder, dykkerhjelme, pullerter etc., og nu står Birgit Lendal Beek for den visuelle røde tråd, som forbinder Maritime Korsørs mange aktiviteter.
”Kunst er blikfanget. I stedet for et skilt kommer der nu et kunstværk til hver aktivitet, og den røde tråd er, at alle får et pejlemærke. Men udtrykket er forskelligt, da folkene bag hver aktivitet her specielle ønsker til, hvad der symboliserer netop dem.” Nyd turen.